Fizika feladatsorok

10. évfolyam

Elektrosztatika
Áramkörök
Mágnesség, elektromágnesség
Gázok állapotváltozásai
Gázok energiája
Hőtan